BLOG by CHETRiNE BOES

Hvad er Beingful?

Beingful (beingfulness) er 'kommet til mig' som en samlet betegnelse for det at være sig selv fuldt og helt, og at være bevidst til stede i nuet, fra øjeblik til øjeblik, med det der er - samtidig med at være til stede med selv-valgte værdier, som er sande for dig, og som giver dit liv mening.
 


At leve dit liv beingful(dt) er en måde, mildt og venligt at søge at følge en sti i livet hvor du:

 • bevidst balancerer stress - being-doing-mode-balancen
 • er bevidst sanseligt tilstede i din krop (bodyfulness), opmærksom helt ned på celleplan
 • er mindful: bevidst til stede i det aktuelle øjeblik, uden at dømme (mindfulness) (Jon Kabat-Zinn)
 • mærker og følger dit hjerte (heartfulness)
 • er åben eller søger at åbne dit hjerte (heartfulness)
 • lever bæredygtigt 
 • lever meningsfuldt for dig og den omverden du er en del af
 • tager vare på dig selv
 • lever (selv)kærligt = opbygger selvværd = din sande naturlig skønhed
 • anerkender og tager vare på dig selv og dine relationer 
 • bevidst om at du næres af din næring - mentalt, fysisk, spirituelt, relationelt (indefra og udefra) 
 • passer på vores verden og bidrager meningsfuldt bæredygtigt i den
 • tager vare på og heler dine sårbarheder og vanskeligheder
 • tager ansvar for din egen lykke (og søger støtte til det, når det er svært ..!)
 • rækker ud efter meningsful hjælp og støtte, når du har brug for det
 • lever med og lytter til din sjæl
 • måske lever passioneret 
 • udlever din(e) passion(er) og drømme
 • lever værdibaseret
 • måske er bevidst om eller søger bevidsthed om dit livsformål (purpose) og lever det
 • lever nærende - bevidst om at 'skrue ned for' tærende tanker, aktivitet og væren
 • er bevidst om og søger bevidsthed om egne tanker - og hvordan de påvirker dig følelsesmæssigt, kropsligt, adfærdsmæssigt og relationelt i forhold til andre
 • er åben overfor din spiritualitet (ikke knyttet til nogen religion) men essensen af hvem du er - på en jordnær (groundet) måde
 • stopper op og mærker efter 'Er jeg på rette vej?' i livet, i denne situation, i dette øjeblik, i denne relation, ..
 • lytter til dine behov
 • har Organisk Tid: tid til væren (beingful being), tid til at mærke efter og følge dine ægte, sande behov, helt basale behov, som mad, søvn, hvile, sociale nærende relationer, alene tid, som modvægt til gøren (doing-mode og din automatpilot)
 • hvor du anerkender enhed med alt der er

P.S.: Snup en af pladserne på mit næste BEiNGFUL mindfulness 8 sessioners gruppeforløb
      og ØG DiN LiVSKVALiTET  http://www.corre-inspirre.dk/ydelser/mindfulness-2/ 

P.P.S.: Spar 1.000 kr. ved tilmelding senest d. 25. september 2015. Forløbet starter i min klinik i Odense C, i ugen efter        efterårsferien, 2015.